Vraćanje

Mogu li kupljenu robu vratiti?

Po odredbama 43. članka Zakona o sigurnosti potrošača – kupac nakon što je preuzeo robu u roku od (14) dana može odstupiti od ugovora tako da nas o tom pismeno obavijesti na niže navedenu adresu ili putem e-maila:info@obsession.si. Kupac nije dužan navesti razlog za odustajanje od kupnje, premda je dužan, robu vratiti neoštećenu, u originalnoj ambalaži, sa originalnim etiketama i u odgovarajućoj količini. Kupac robu mora vratiti u roku od (14) četrnaest dana nakon što je pismeno poslao obavijest o odustajanju. Također priloženi moraju biti i originalni računi i obrazac za povrat robe. Troškove povratka robe, koji nastanu prilikom vračanja predmeta kupnje ponuđaču snosi kupac.

Vraćanje oštećene pošiljke

Ako je paket prilikom dostave vidno oštećen, u njemu nedostaje dio ili postoje naznake otvaranja, kupac mora u što kraćem roku sprovesti postupak reklamacije Hrvatski Pošti ili DPD d.o.o. službi. Zaprimljen paket potrebno je odnjeti do najbliže poslovnice Hrvatski Pošti ili DPD d.o.o. službi u jednakom stanju kakav vam je uručen zajedno s ispunjenim reklamacijskim obrascom. Zajedno sa Hrvatski Pošto ili DPD d.o.o. službo ćemo se pobrinuti da reklamacija bude što prije riješena.

Reklamacija

U slučaju oštećene robe, koja nije nastala u prijevozu također nas obavijestite i ispunite reklamacijski obrazac u roku od 8 dana od preuzimanja pošiljke. Rješavanje reklamacija će se obaviti sukladno sa trenutno vežećim zakonom.

Garancija

Garanciju kupac može primijeniti sa garancijskim listom i originalnim računom neposredno kod proizvođača ili prodavača. Sukladno sa zakonom proizvođač je dužan garancijski popravak obaviti u roku od 45 dana od primitka robe, u suprotnom artikal mora zamijeniti sa drugim jednakovrijednim i neoštećenim artiklom.

Adresa za povrat ili zamjenu robe

Obsession d.o.o.
Poljanski nasip 6
1000 Ljubljana
Slovenija


Pošiljke sa otkupninom ne prihvaćamo!

Obrazac za vraćanje robe

Obrasci se nalaze na donjoj vezi. Da biste otvorili dokument, morate imati instaliran Adobe Reader koji se može instalirati besplatno putem ove veze: Adobe Acrobat Reader